Privacyverklaring van Bij Dageraad BV

Bij Dageraad BV, gevestigd aan Gasthuisstraat 14  7101 DV  Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.bijdageraad.nl
Gasthuisstraat 14
7101 DV  Winterswijk
tel. 0543 533603
info@bijdageraad.nl

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting jou te waarborgen. Bij Dageraad verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Bij Dageraad verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 

Minderjarigen

Bij Dageraad heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Wij verwijderen dan deze informatie.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij Dageraad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken we een SSL-verbinding. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bijdageraad.nl

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij Dageraad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bij Dageraad) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bij Dageraad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld ten behoeve van administratieve handelingen en/of wij je op de hoogte moeten houden van diensten die wij aan je leveren. In het geval van nieuwsbrieven die wij versturen behouden wij na uitschrijving hiervan enkel je ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres om zo een mogelijke toekomstige dubbele inschrijving te voorkomen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bij Dageraad deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 

Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens die wij krijgen op basis van jouw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan je persoonlijke voorkeuren. Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacystatement van Google.

 

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van enkele cookies. Zie voor meer uitleg over cookies onze cookieverklaring.

 

Sociale deelmogelijkheid

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter en LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

 

Nieuwsbrief

Periodiek sturen wij een digitale nieuwsbrief per e-mail aan onze klanten en aan geïnteresseerden. Alleen mensen die aan hebben gegeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen sturen wij deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief is een afmeldlink geplaatst, zodat de ontvanger zich direct af kan melden. Wij gebruiken het abonneebestand alleen voor het versturen van de mailing.

 

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen en bezwaar

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Ook heb je het recht om te verzoeken tot beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Tot slot heb je het recht om jouw gegevens in digitaal formaat te ontvangen (recht op gegevensoverdraagbaarheid). Zie voor onze gegevens onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

 

Intrekken toestemming

Indien en voor zover je expliciet toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw gegevens, kun je deze toestemming intrekken.

 

Klachten

Indien je het idee hebt dat jouw rechten ten aanzien van jouw gegevens worden geschonden, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hopen natuurlijk dat je deze klacht eerst met ons zult delen, zodat we jouw klacht zo snel mogelijk kunnen verhelpen.

 

Links

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik gaat maken.

 

Informatie op bijdageraad.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kan je aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kan je contact opnemen via info@bijdageraad.nl. Wij stellen jouw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2018 Reclamebureau Bij Dageraad